Adatvédelmi nyilatkozat

A www.fallahnora.hu weboldal, valamint a www.facebook.com/fallahnora facebook oldal ( továbbiakban a „Weboldalak”) tulajdonosa Fallah Nóra egyéni vállalkozó (továbbiakban a "Pszichológus”). A Pszichológus konzultációján résztvevő személy (továbbiakban a „Kliens”) részvételével elfogadja a Pszichológus adatvédelmi nyilatkozatát.Személyes adatok felvétele


A Pszichológus személyes adatok birtokába az alábbi módokon juthat:

  1. A Pszichológussal történő telefonos egyeztetés alkalmával a Pszichológus felírhatja a telefonáló nevét és telefonszámát (továbbiakban „Telefonos jegyzetek”).
  2. A Pszichológus telefonjára küldött SMS-ekben (továbbiakban „SMS”).
  3. A kapcsolat@fallahnora.hu e-mail címre küldött üzenetekben (továbbiakban „E-mail”).
  4. A www.facebook.com/fallahnora címen üzemelő üzleti Facebook oldalon (továbbiakban a „Facebook oldal”) keresztül küldött üzenetekben (továbbiakban „Facebook üzenet”).
  5. A Pszichológussal folytatott konzultációk (továbbiakban „Konzultáció”) alkalmával.


Felvett személyes adatok típusai


A Telefonos jegyzetek, az SMS-ek, az E-mailek és a Facebook üzenetek a személy nevét, az e-mail címét és a telefonszámát tartalmazhatják.

A Konzultáció során a Pszichológus feljegyzéseket készíthet (továbbiakban „Pszichológusi feljegyzések”), amelyek tartalmazhatnak bármit, ami az ülésen elhangzott valamint a Pszichológus saját meglátásait és megjegyzéseit. A Pszichológus a Pszichológusi feljegyzésekhez csatolhatja a Kliens által átadott, fénymásolt szakorvosi véleményeket, fénymásolt zárójelentéseket, vagy egyéb fénymásolt orvosi papírokat (továbbiakban a „Csatolmányok”).

Fizetéskor, amennyiben a Kliens számla kiállítását kéri, akkor a számla tartalmazni fogja a Kliens lakcímét is.Hozzáférés a személyes adatokhoz


A Telefonos jegyzetekhez, az SMS-ekhez, az E-mail-ekhez, Facebook üzenetekhez, valamint a Pszichológusi feljegyzésekhez és a Csatolmányokhoz kizárólag a Pszichológusnak van hozzáférése.Személyes adatok védelme


A Pszichológus a papíron rögzített személyes adatokat zárható szekrényekben és fiókokban őrzi az irodájában, vagy a lakhelyén. Az elektronikusan rögzített személyes adatokat a Pszichológus jelszóval védett személyi számítógépén tárolja, az elérésükhöz szükséges jelszavakat kizárólag a Pszichológus ismeri.Személyes adatok megosztása harmadik féllel


A Pszichológust az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe titoktartásra kötelezi és a Kliens személyes adatait soha nem osztja meg harmadik féllel, az alább felsorolt esetek kivételével:

  1. A Pszichológus szupervízió, vagy esetmegbeszélés során a jelen lévő pszichológusokkal bizonyos esetekben megoszthatja a Kliens nevét, hogy kizárhassák az összeférhetetlenség felmerülését. A szupervízión és az esetmegbeszélésen résztvevő összes szakembernek titoktartási kötelezettsége van.
  2. A Pszichológus szupervízió során, ha a szupervízor orvosi végzettségű, akkor bizonyos esetekben megmutathatja a szupervízornak a Kliens orvosi papírjainak a másolatát. A szupervízor a Kliens orvosi papírjait nem tarthatja meg és másolatot nem készíthet róluk. A szupervízión résztvevő összes szakembernek titoktartási kötelezettsége van.
  3. Ha a Pszichológus és a Kliens megállapodnak, hogy a Kliens egy másik pszichológusnál kívánja folytatni a konzultációt, akkor a Pszichológus ennek a másik pszichológusnak megadhatja a Kliens nevét, illetve a Kliens engedélyével a Pszichológus röviden összegezheti a Kliens addigi konzultációinak tartalmát a másik pszichológusnak. A másik pszichológusra is vonatkozik a titoktartási kötelezettség.
  4. Amennyiben a Kliens számla kiállítását kéri, a számlán szereplő név és lakcím a Pszichológus mindenkori könyvelője számára is hozzáférhetővé válik.


Személyes adatok megsemmisítéseí


A Telefonos jegyzetek, az SMS-ek és az E-mailek évente törlésre, valamint megsemmisítésre kerülnek.

A Facebook üzenetek törlését a Facebook egyelőre nem teszi lehetővé az üzleti felhasználó oldalon.

A Pszichológusi feljegyzéseket a pszichológus az 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott ideig megőrzi.Google Analyitics


A www.fallahnora.hu weboldalon (továbbiakban a „Weblap”) a Google, Inc. (továbbiakban „Google”) által szolgáltatott Google Analytics szolgáltatás fut. A Google Analytics ún. „cookie”-kat használ, amelyek segítségével információt gyűjthet a látogatókról (pl: látogatás ideje, látogatott oldalak, oldalakon eltöltött idő, „csonkított” IP cím). A Google Analytics a begyűjtött adatokat a Google servereire küldi tárolásra és feldolgozásra. A látogató „csonkított” IP címe, amit a Google megkap, csak arra elegendő, hogy a látogató tartózkodási országát meghatározzák, de arra nem elég, hogy pontos személyhez, vagy eszközhöz társítsák azt.

A Google Analytics-el kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi címre:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

A Google Analytics által végzett elemzést letilthatja az alábbi címen elérhető bővítmény segítségével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout